Тестовий доступ до Scientific.Net - електронного ресурсу видавництва Trans Tech Publications Inc.

До уваги науковців ЗНТУ! 
 
Нашому навчальному закладу на місяць ( до 25 червня 2016 року) відкрито тестовий доступ до www.scientific.net - англомовного електронного ресурсу видавництва Trans Tech Publications Inc,  одного із найбільших і швидко зростаючих архівів, присвячених матеріалознавству, інженерії та суміжним сферам дослідження.

Діяльність Trans Tech Publications Inc. почалася ще в 1967 році, коли побачив світ перший номер відомого наразі журналу - "Diffusion Data".

Scientific.Netце:
 • 2 000 000 сторінок досліджень
 • 7 000 000 переглядів сторінок щомісяця
 • 1 500 000 відвідувачів на місяць

Ресурс наразі охоплює 14 періодичних видань англійською мовою, щорічно додається понад 300 000 сторінок наукових публікацій.

Представлені матеріали наукових форумів, журнали по новітнім досягненням, перспективним дослідженням у науці і техніці:

Defect and Diffusion Forum - призначений для публікації найостанніших наукових досліджень, теоретичних та прикладних,  за тематикою формування і поширення дефектів у твердих матеріалах, в тому числі, явище дифузії. Також висвітлюється тематика досліджень з перенесення тепла в твердих, рідких і газоподібних середовищах, матеріалах та речовинах. Всі статті рецензуються і редагуються.

Періодичність:  8 випусків на рік.

Видання індексується:
 • Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com.
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Ei Compendex (CPX) www.ei.org/.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.
 • GeoRef www.americangeosciences.org/georef.
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk.
 • CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu. 
“Solid State Phenomena” представляє собою рецензований журнал, який охоплює низку напрямків досліджень, а саме, основи структур і їх вплив на властивості твердих тіл, експериментальних методик і практичного застосування матеріалів, напівпровідникових приладів і структур в контексті останніх досягнень в галузі дослідження твердотільних феноменів.
“Solid State Phenomena” спеціалізується на швидкій публікації тематично завершених томів матеріалів міжнародних конференцій і  спеціальних томів за окремими темами. Не публікуються автономні документи від окремих авторів. Автори зберігають за собою право опублікувати розширену і суттєво оновлену версію роботи в іншому журналі.

Видання індексується:
 • Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com.
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Ei Compendex (CPX) www.ei.org/.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk.
 • CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu.

Періодичність:  14 випусків на рік. 
“Key Engineering Materials” - це рецензований журнал, який охоплює весь спектр фундаментальних і прикладних аспектів досліджень синтезу, моделювання, обробки і використання передових конструкційних матеріалів.
 “Key Engineering Materials” є одним з найбільших періодичних видань в своїй галузі.
“Key Engineering Materials” спеціалізується на швидкій публікації тематично завершених томів матеріалів міжнародних конференцій і  спеціальних томів за окремими темами. Не публікуються автономні документи від окремих авторів. Автори зберігають за собою право опублікувати розширену і суттєво оновлену версію роботи в іншому журналі.
 
Періодичність:  34 випуски на рік + спецвипуски.
Видання індексується:

 • Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com. Index
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • Ei Compendex (CPX) www.ei.org/.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.
 • GeoRef www.americangeosciences.org/georef.
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk.
 • CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu. 

"Materials Science Forum"  - це рецензований журнал, який охоплює всі аспекти теоретичних і практичних досліджень матеріалознавства: синтез, аналіз властивостей, технології обробки матеріалів і їх використання.
  "Materials Science Forum"  є одним з найбільших періодичних видань в своїй галузі.
"Materials Science Forum"  спеціалізується на швидкій публікації тематично завершених томів матеріалів міжнародних конференцій і  спеціальних томів за окремими темами. Не публікуються автономні документи від окремих авторів. Автори зберігають за собою право опублікувати розширену і суттєво оновлену версію роботи в іншому журналі.

Періодичність:  32 випуски на рік.

Видання індексується:
 • Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com.
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • Ei Compendex (CPX) www.ei.org/.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.
 • GeoRef www.americangeosciences.org/georef.
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk.
 • CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu.

"Advanced Materials Research" - рецензований журнал, який охоплює всі аспекти теоретичних і практичних досліджень матеріалознавства: синтез, аналіз властивостей, технології обробки матеріалів і їх використання в сучасному виробництві

"Advanced Materials Research" є одним з найбільших періодичних видань в галузі матеріалознавства.

"Advanced Materials Research" спеціалізується на швидкій публікації тематично завершених томів матеріалів міжнародних конференцій і  спеціальних томів за окремими темами. Не публікуються автономні документи від окремих авторів. Автори зберігають за собою право опублікувати розширену і суттєво оновлену версію роботи в іншому журналі.

Періодичність:  нерегулярне видання, в середньому 30-50 випусків на рік.

Видання індексується:
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.
 • GeoRef www.americangeosciences.org/georef.
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk.

"Applied Mechanics and Materials" - це рецензований журнал, який спеціалізується на швидкій публікації матеріалів міжнародних наукових конференцій, семінарів і симпозіумів, а також спеціальних томів за актуальними в наш час темами, які пов'язані з:
1) Дослідженням та розробкою механічних систем, машин і механізмів;
2) Розробкою матеріалів і технологій для виробництва і переробки;
3) Системами автоматизації і контролю в галузі промислового виробництва;
4) Передовими галузями машинобудування, такими як мехатроніка, обчислювальна техніка і робототехніка

"Applied Mechanics and Materials"  публікує тільки випуски і спецвипуски заданної тематики, наукові записки.Не публікуються автономні документи від окремих авторів. Автори зберігають за собою право опублікувати розширену і суттєво оновлену версію роботи в іншому журналі.

Періодичність: нерегулярне видання, в середньому 30-50 випусків на рік.

Видання індексується:
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk.
 • CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu.
"Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials" - це рецензований журнал, присвячений швидкому поширенню останніх результатів авторитетних досліджень, що стосуються метастабільних і аморфних матеріалів, нанокристалічних і наноструктурованих матеріалів, металевих стекол і нано-, мікроструктурованих гідридів і багатокомпонентних (високої ентропії) сплавів.

JMNM ("Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials")  буде відновлено як журнал для публікації автономних робіт, монографій, тематичних спецвипусків та матеріалів конференцій, пов'язаних з основною тематикою журналуАвтори зберігають за собою право опублікувати розширену і суттєво оновлену версію роботи в іншому журналі.

Періодичність: нерегулярне видання, в середньому 1-3 випусків на рік.
Видання індексується:
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • Nanowerk Nanomaterial Database www.nanowerk.com.
"Advances in Science and Technology" є нерегулярною рецензованою серією, яка представляє "Наукові записки CIMTEC" (International Conference on Modern Materials and Tecnologies) та "Форуму нових матеріалів" (Forum on New Materials) і "Міжнародного конгресу кераміки" (International Ceramics Congress). Серія видається від імені TECHNA GROUP, Фаенца, Італія.

"Форум нових матеріалів" включає в себе статті про дослідження нових матеріалів, їх розробку і використання. "Міжнародний конгрес кераміки" має справу зі  статтями про керамічні матеріали, їх дослідження, обробку і практичне використання в різних галузях виробництва.

Статті, подані для публікації в
"Advances in Science and Technology", не можуть бути опубліковані або відправлені для публікації в інших виданнях.

Автори зберігають за собою право публікувати розширену, суттєво оновлену версію в іншому журналі.

Періодичність: нерегулярне видання, кожні 2 роки приблизно 8-10 випусків.
"Journal of Nano Research" (JNanoR) - це міждисциплінарний журнал, який публікує авторитетні науково-технічні замітки з усіх аспектів досліджень в галузі нанонауки і нанотехнологій і широкого практичного застосування отриманих результатів.
"Journal of Nano Research" є одним з найбільших періодичних видань в галузі нанонауки і нанотехнологій з коротким часом обробки поданих матеріалів. Всі статті рецензуються і редагуються. Автори зберігають за собою право опублікувати розширену і суттєво оновлену версію в іншому журналі.

Періодичність: нерегулярне видання, в середньому 5-7 випусків на рік.

Видання індексується:
 • Indexed by Thomson Reuters, "Web of Science", SCIe, http://science.thomsonreuters.com.
 • Elsevier: SCOPUS www.scopus.com.
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • EI Compendex www.ei.org.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk.
"International Journal of Engineering Research in Africa" - це рецензований журнал, присвячений публікації оригінальних наукових статей з досліджень і розробок інженерних систем, які здійснюються як в Африці, так і в усьому світові. Публікуються автономні документи від окремих авторів.

Статті повинні бути пов'язані з теоретичними дослідженнями або бути засновані на практичних кейсах. Статті, які не з Африканського континенту повинні мати потенційну корисність для прогресу і розвитку Африки. Статті, подані для публікації в JERA не можуть бути опубліковані або відправлені для публікації в інших виданнях


Автори зберігають за собою право публікувати розширену, значно оновлену версію в іншому журналі.

Періодичність: нерегулярне видання, в середньому 5-7 випусків на рік.
Видання індексується:
 • Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com.
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • EI Compendex www.ei.org.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.
"Advanced Engineering Forum" - це рецензований журнал, який спеціалізується на швидкій публікації матеріалів міжнародних конференцій, семінарів і симпозіумів, актуальних збірок за тематикою поточних інтересів у всіх інженерних галузях, заснованих на інноваційних методах і технологіях.

Особливо бажаними до друку є незалежні статті, спеціальні збірки за темами, матеріали конференцій.

Статті, подані для публікації в
"Advanced Engineering Forum" не можуть бути надруковані або відправлені для публікації в інших виданнях. Автори зберігають за собою право публікувати розширену, значно оновлену версію в іншому журналі.

Періодичність: нерегулярне видання, в середньому 2-4 випуски на рік.
Видання індексується:
 • Indexed by Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com. 
“Nano Hybrids” спеціалізується на швидкій публікації матеріалів міжнародних конференцій та незалежних спеціалізованих збірок за темами, що становлять спільний інтерес.   

“Nano Hybrids” є рецензованим журналом, що публікує науково-дослідні та оглядові статті про гібридні наноматеріали, такі як неорганічно-органічні, неорганічно-неорганічні і органічно-органічні. Це міждисциплінарний дослідницький журнал, який також фокусується на всіх аспектах нанонауки, нанотехнології і композиційних матеріалів. Матеріали приймаються з усіх тематичних галузей - від основних аспектів науки про наноматеріали і композиційні матеріали до пристроїв на основі наноматеріалів і їх застосування.


Особливо бажаними до друку є незалежні статті, спеціальні збірки за темами, матеріали конференцій.
 
Сфера інтересів: 

 • Синтез і характеристика всіх наноматеріалів і композитів (гібридних матеріалів, органічних, неорганічних, органічних-неорганічних і біологічних).
 • Структури, функції, програми та моделювання цих матеріалів.
 • Проектування пристроїв та компоненти пристроїв на основі наноматеріалів і композитів. 
 • Застосування наноматеріалів і композитів в буль-якій сфері (наприклад, оптика, електроніка, навколишнє середовище, енергетика, біоаналітичні і біомедичні дослідження і візуалізація і т.ін.). 
 • Досягнення науки в царині композитів і наноматеріалів, нанотехнології, нанобіології і нанобіотехнології.
Редактори також заохочують науковців, залучених до досліджень у всіх галузях, дотичних до  нанотехнологій, подавати повні наукові статті, короткі повідомлення і оглядові статті. Цей журнал також вітає статті, що виносять на дискусію потенційне застосування нанотехнологій для вирішення проблем фундаментального наукового значення широкого кола наукових інтересів.

Автори зберігають за собою право публікувати розширену, значно оновлену версію в іншому журналі.

Періодичність: нерегулярне видання, в середньому до 3-х випусків на рік.

Видання індексується:
 • indexed by Thomson Reuters, "Web of Science", ESCI, http://science.thomsonreuters.com. 
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com. 
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com. 
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk. 
 • Nanowerk Nanomaterial Database www.nanowerk.com.
“Diffusion Foundations” - призначений для публікації останніх результатів наукових теоретичних та прикладних досліджень в області явища дифузії, перенесення тепла в твердих, рідких і газоподібних середовищах, матеріалах та речовинах.
 “Diffusion Foundations” - це рецензований журнал, який спеціалізується на швидкій публікації тематичних спецвипусків. Журнал не публікує автономні документи від окремих авторів.

Періодичність:  4 випуски на рік. Є додатком до "Defect and Diffusion Forum".


Видання індексується:

 • Google Scholar scholar.google.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • Zetoc zetoc.jisc.ac.uk.
JBBBE (“Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering”) є наступником колишнього журналу JBBTE - Journal of Biomimetics, Biomaterials & Tissue Engineering.
“Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering” (JBBBE) являє собою багатопрофільний журнал для публікації результатів досліджень з таких галузей, як біоміметика, біологія, біохімія і біомедична інженерія, і включає в себе теми, пов'язані з матеріалознавстваом, фундаментальними і технічними науками.

"
Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering" є рецензованим науковим журналом,і статті, подані до друку обов'язково редагуються.  Має короткий час обробки поданих матеріалів. Автори зберігають за собою право опублікувати розширену і суттєво оновлену версію в іншому журналі.

Періодичність:  нерегулярне видання, приблизно 4-6 випусків на рік.

Видання індексується:
 • Indexed by Elsevier: SCOPUS www.scopus.com.
 • Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
 • Google Scholar scholar.google.com.
 • EI Compendex www.ei.org.
 • Chemical Abstracts (CAS) www.cas.org.
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
 • Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
 • SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
 • ProQuest www.proquest.com.
 • EBSCO www.ebsco.com.

Документи розділені за наступними категоріями:
• Biomaterials
• Biotechnology
• Ceramics & Oxides
• Composites
• Corrosion & Oxidation
• Defects & Diffusion
• Deformation & Fracture
• Earth Sciences
• Environmental Research
• Intermetallics
• Light Metals
• Magnetic Materials
• Mechanics
• Mechatronic
• Metals and Alloys
• Molten Salts
• Nanomaterials
• Polymers & Plastics
• Semiconductors
• Silicon Carbide
• Steels
• Surfaces & Interfaces
• Textures & Anisotropy
• Thin Films

Доступ надається з будь-якого автоматизованого робочого місця університету.

Коментарі

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах

Icon Icon

Книжкова полиця видань НБ ЗНТУ

Популярні публікації

Загальна кількість переглядів сторінки