МОН затвердило нові вимоги до оформлення дисертації

МОН спростило  вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію. Такі зміни передбачені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мінюсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023).

Незважаючи на нові вимоги, переробляти вже написані роботи не потрібно – нововведення не поширюються на дисертації, що подані до спеціалізованих вчених рад до набрання чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40.

Анотація – це новий структурний елемент дисертації. Передбачається, що згодом вона повністю замінить існуючий сьогодні автореферат.

 “Після введення правила, що  текст дисертації має публікуватися в Інтернеті (а згодом і в Національному репозитарії академічних текстів), необхідність написання автореферату майже зникла. Однак, щоб ознайомитися з коротким змістом дисертації, певний «дайджест» роботи все ж необхідний. Його роль й відіграватиме анотація”, - зазначив директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрій Шевцов.

Зараз, в перехідний період, згідно з постановою КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» автореферати поки залишаються. Остаточно автореферат зникне, коли будуть прийняті нові правила присудження наукових ступенів, які має розробити Національне агентство з забезпечення якості освіти вже для спецрад, які будуть автономно створені академічними закладами і проакредитовані НАЗЯВО.

За новими правилами підготовка дисертації має бути державною мовою та за бажанням здобувача - англійською або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження. При цьому обов’язково потрібно буде подати переклад роботи до спеціалізованої вченої ради. Анотація подаватиметься державною та англійською мовами, а також третьою мовою, пов’язаною з предметом дослідження.

Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. Зокрема, на вибір можна використовувати Національний стандарт України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»  або один зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.

Наказ набуває чинності з 10 березня 2017 року. Повністю з текстом документу можна ознайомитись за посиланням.

Наводимо фрагмент документу:

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

МОН України; Наказ,  від 12.01.201740

ІІІ. Вимоги до структурних елементів 

11. Список використаних джерел формується здобувачем наукового ступеня за його вибором (опціонально - в кінці кожного розділу основної частини дисертації) одним із таких способів:
 • у порядку появи посилань у тексті;
 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
 • у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог.
Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела.

...
Додаток 3
до Вимог до оформлення дисертації
(пункт 11 розділу ІІІ)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
стилів оформлення списку наукових публікацій
1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA-1,2 (American Psychological Association) style.
3. Chicago/Turabianstyle-1.
4. Harvard style-1.
5. ACS (American Chemical Society) style.
6. AIP (American Institute of Physics) style.
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
8. Vancouver style-1.
9. OSCOLA.
10. APS (American Physics Society) style-1.
11. Springer MathPhys Style-1.
__________
-1Springer Style
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works
-2 Elsevier Style
https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors#68000

У січні 2017 р. на сайті Української бібліотечної асоціації опубліковано Методичні рекомендації з оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах, які містять набір рекомендацій з оформлення посилань в наукових роботах за десятьма міжнародними стилями:

 • Vancouver style, сфера застосування якого – медицина та фізичні науки;
 • Harvard Referencing Style, сфера застосування якого – гуманітарні науки та суспільні науки;
 • AIP Style, сфера застосування якого – фізика;
 • ACS style, сфера застосування якого – хімія та інші природничі науки;
 • APA style, сфера застосування якого – суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія тощо);
 • MLA Style, сфера застосування якого – гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо);
 • IEEE style, сфера застосування якого – інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології;
 • OSCOLA style, сфера застосування якого – юриспруденція;
 • Chicago style: Author-Date, сфера застосування якого – фізичні, природничі та суспільні науки;
 • Chicago style: Notes and Bibliography, сфера застосування якого – гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо.)

Коментарі

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах

Icon Icon

Книжкова полиця видань НБ ЗНТУ

Популярні публікації

Загальна кількість переглядів сторінки